Arsip Blog

Yaa Hadisir Ruwaidan

Yaa Hadisir RuwaidanWan tsud amamarrokbi

Firrokbil ‘uroibunAkhoduu ma’ahum qolbi

Man li idzaa akhodzul lii qolbi 2x

Syatauni filbawadiAkhodzuminni fuadzi

Man li idzaa akhodzul lii qolbi 2x

Fankuya huawidal’isiWaanzil thoibah bittaqdis

Tuhtholmuna binailil qurbi

Rifqorifqobi yaa haadiRifqorifqobi yaa haadi

Man li idzaa akhodzul lii qolbi 2x

Wataaddab fi himaahumLawalata ‘saq siwahum

Fahumuliyasyifa liqolbi

Ya ilahi ya mujiibuFabithoibatali habiibi

Arjuusyfau li mindzanbi

Iklan

Ya Arhamar Rohimin

Ya Arhamar RohiminYaa Arhamar Rohimin

FArij ‘alalmuslimin Yaa Arhamar Rohimin

Yaa Robbana Ya RohimYaa Robbana Yaa Karim

Waantani’malmuiinAntaljawadulhaliim

Faadrik ilahadarokWalaisa Narjuu siwaka

Yaumuduya wadiinQoblal tana walsholak

Siwakayaa HasbanaWamaalanaarobbana

Waya qiwiyamatinYadal’ula walghini

Al’adlakai NastaqimNasalaka Waliyuqim

Walanuthyi’ulain‘Alahudakal Qowim

Antasamiul QoribYa Robbana Ya Mujib

Fanthur ilalmu’miniinDloqolwasiiurrohiib